12317- شیوه طلا قرض دادن به کسی که در کشور دیگری است.

12317بسم الله الرحمن الرحیم 

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مد ظله العالی

شخصی قصد دارد برای برادرش پولی بفرستد،

و به او وکالت بدهد که با این پول برای من طلا خریداری کن، و بعنوان قرض برای مدت یکسال( تا تاریخ معین) نزد تو باشد،

و وکالت دیگری هم به او بدهد که در تاریخ تعیین شده، طلا را به خودت بفروش و یک درصد آنرا برای خود بردار و بقیه آن را برای من بفرست.

خواهشمندم بفرمایید، آیا این کار جایز است؟ جواب: فرض سوال مانعی ندارد.

تهیه شده توسط تیم طرح کوثر طلا . تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه مذکور است.