استفتائات

default image
11114- قرض گرفتن به اندازه طلایی که داریم

                    ...

مشاهده متن کامل
default image
11115- ضمانت صد در صدی برگشت قرض

                    ...

مشاهده متن کامل
default image
11116- طریقه جلو گیری از قرض گرفتن بی مورد

                    ...

مشاهده متن کامل
default image
11117- راه ایجاد انگیزه برای قرض دهنده گان

                                                          بسم الله الرحمن الرحیم            ...

مشاهده متن کامل
default image
11118- قرض گرفتن بدون نیازبه ضمانت دیگری

                                                  بسم الله الرحمن الرحیم                                     11118                        محضرمبارک مرجع عالیقدر ...

مشاهده متن کامل
default image
11120- قرض دادن همراه با حفظ ارزش پول

                                                    بسم الله الرحمن الرحیم                                  11120 محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11212- حکم فروش طلا قبل از تحویل

                                                     بسم الله الرحمن الرحیم                                                11212   محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11214- چانه زدن در خرید طلا

                                       بسم الله الرحمن الرحیم                                           11214 حضرت آیت الله ...

مشاهده متن کامل
default image
11215- تفاوت خرید طلا از بانک و غیر بانک

                                       بسم الله الرحمن الرحیم                                                 11215 محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11217- انجام عقود شرعی با غیر بانک چه حکمی دارد

مشاهده متن کامل
default image
11219- حکم انجام معاملات شرعی با غیر بانک

                      بسم الله الرحمن الرحیم                                                11219      محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11220-آیا معامله بیع سلف طلا با بانک جایز است

                                            بسم الله الرحمن الرحیم                                               11220 محضرمبارک مرجع عالیقدر ...

مشاهده متن کامل

تهیه شده توسط تیم طرح کوثر طلا . تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه مذکور است.