استفتائات

default image
12112-حفظ ارزش پول با تبدیل طلب ریالی به طلا

  12112بسم الله الرحمن الرحیم  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت ...

مشاهده متن کامل
default image
12114راه تبدیل طلب ریالی به طلا وحفظ ارزش آن

12114بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله العظمی سبحانی مد ...

مشاهده متن کامل
default image
12115- راهکار حفظ ارزش طلبی

  12115بسم الله الرحمن الرحیم  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت ...

مشاهده متن کامل
default image
12117- مهلت دادن به بدهکار با حفظ ارزش طلبی

  12115بسم الله الرحمن الرحیم  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت ...

مشاهده متن کامل
default image
12118- روش تبدیل طلبی گذشته به طلا

    12118بسم الله الرحمن الرحیم   محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
12119-آیا می توانیم طلبی که داریم به طلا تبدیل کنیم

  12119بسم الله الرحمن الرحیم   محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت ...

مشاهده متن کامل
default image
12120-چگونه از کاهش ارزش طلبی که داریم جلو گیری کنیم

12120بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ...

مشاهده متن کامل
default image
12215- حفظ ارزش سپرده ها

12215بسم الله الرحمن الرحیم   محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله ...

مشاهده متن کامل
default image
12216-حفظ ارزش پول همراه با ثواب قرض

12216بسم الله الرحمن الرحیم   محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله ...

مشاهده متن کامل
default image
12218-بهترین روش حفظ ارزش پول با قرض الحسنه

    12218بسم الله الرحمن الرحیم  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
12220-راهکاری نوین در پرداخت قرض الحسنه

  12220بسم الله الرحمن الرحیم     محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل

تهیه شده توسط تیم طرح کوثر طلا . تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه مذکور است.