استفتائات

default image
12814- صندوقهای قرض الحسنه چگونه می توانند بجای پول طلا قرض بدهند؟

12814بسم الله الرحمن الرحیم   حضرت آیت الله العظمی سبحانی ...

مشاهده متن کامل
default image
12818-تعیین مجانی عیار طلا هنگام تحویل به صندوق

    12818بسم الله الرحمن الرحیم     حضرت آیت الله ...

مشاهده متن کامل
default image
12912- آیا می توانم 5 مثقال نقره بدهم و 10 مثقال طلا بگیرم

    12912بسم الله الرحمن الرحیم     حضرت آیت الله ...

مشاهده متن کامل
default image
12914- چگونه می شود 5 مثقال نقره داد و 10 مثقال طلا گرفت

    12914بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل
default image
12915- معامله 5 مثقال نقره با 10 مثقال طلا چه حکمی دارد

  12915بسم الله الرحمن الرحیم    حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل
default image
12916- آیا در معامله طلا با نقره باید هم وزن باشند

  12916بسم الله الرحمن الرحیم    حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل
default image
12917- آیا می توانم مقداری نقره بدهم و 2 برابر آن طلا بگیرم

12917بسم الله الرحمن الرحیم   حضرت آیت الله العظمی صافی ...

مشاهده متن کامل
default image
12918- آیا 5 مثقال نقره دادن و10 مثقال طلا گرفتن ربا است

  12918بسم الله الرحمن الرحیم    حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل
default image
13015- بجای جریمه دیر کرد چه باید کرد

  13015بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیت الله العظمی سیستانی ...

مشاهده متن کامل
default image
13016- جایگزین شرعی برای جریمه دیرکرد

13016بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی ...

مشاهده متن کامل
default image
13018- راهکار شرعی برون رفت از جریمه دیرکرد

  13018بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیت الله العظمی علوی ...

مشاهده متن کامل
default image
13112- تامین هزینه صندوقهای قرض الحسنه بدون گرفتن کارمزد

  13112بسم الله الرحمن الرحیم      حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل

تهیه شده توسط تیم طرح کوثر طلا . تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه مذکور است.