استفتائات

default image
11512- راه تحویل گرفتن طلای خریداری شده با وکالت

                                                بسم الله الرحمن الرحیم                                     11512                   محضرمبارک مرجع عالیقدر ...

مشاهده متن کامل
default image
11515- تحویل گرفتن طلای خریداری شده در چند مرحله

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم                                          11515  محضرمبارک مرجع عالیقدر ...

مشاهده متن کامل
default image
11516- چگونه می شود طلای خریداری شده را در چند مرحله تحویل گرفت؟

                                         بسم الله الرحمن الرحیم                                         11516  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11517- می خواهم طلایی را که خریده ام هر ماه مقداری از آن را تحویل بگیرم

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                                            11517  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11518- آیا می توانم طلایی که خریده ام نزد طلا فروش باشد وهر زمان مقداری از آن را تحویل بگیرم؟

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                                            11518  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11519- آیا می توانم به طلا فروش بگویم فقط مقداری از طلای مرا بفروش وپول آنرا به من بده؟

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                                            11519  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11520- آیا می توانم به طلا فروش بگویم طلای مرا در تاریخی که تعیین می کنم بفروش ؟

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                                            11520  محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت ...

مشاهده متن کامل
default image
11714- قیمت سلف طلا توافقی است

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                                            11714 حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل
default image
11716- آیا چانه زنی برای خرید سلف طلا جایز است

                                              بسم الله الرحمن الرحیم                                            11716 حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل
default image
11814- تشویق به جای جریمه دیر کرد

مشاهده متن کامل
default image
11815- تشویق خوش حسابی

                                             بسم الله الرحمن الرحیم                                          11815                حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل
default image
11816- آیا به جای جریمه دیر کرد راه دیگری وجود دارد

                                             بسم الله الرحمن الرحیم                                          11816               حضرت آیت الله العظمی ...

مشاهده متن کامل

تهیه شده توسط تیم طرح کوثر طلا . تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه مذکور است.